disiCLEAN dezinfekce fitness a welness SPORT & SPA

Kód: 800/OBJ
Značka: H2Cool
162 Kč
14 pracovních dní
Objem
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Dezinfekce fitness a wellness zařízení. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis

disiCLEAN SPORT & SPA je tekutý bezchlórový prostředek určený k okamžitému použití pro rychlou dezinfekci ploch, předmětů, zařízení, nástrojů, pomůcek a těžko přístupných míst postřikem. Byl speciálně vyvinutý pro dezinfekci saun, masážních lůžek, zařízení ve fitness a wellness (karimatky, žíněnky, rukavice, chrániče, sportovní obuv a další), kosmetických salonech, zařízeních bazénů a vířivek. Je velmi účinný na odstraňování pachů a vhodný k dlouhodobé rychlé dezinfekci biologicky znečištěných povrchů. Podle stupně biologického znečištění je účinek až po dobu 7 dní. Tato bezchlorová polymerové dezinfekce nemá žádné negativní účinky na jakýkoli ošetřovaný materiál (sklo, dřevo, kovy, plast, papír, textilie, gumu).

Bezpečnost a první pomoc

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Účinná látka

Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,025 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce ploch
Záruka: 2 roky