disiCLEAN dezinfekce toalet WC GEL

Kód: 863/OBJ2 863/OBJ Zvolte variantu
Značka: H2Cool
264 Kč 78 Kč od 78 Kč
14 pracovních dní 14 pracovních dní Zvolte variantu
Objem
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Čistič sanitární keramiky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kyselý čistící přípravek na toaletní mísy, pisoáry a další sanitární keramiku. Účinně    odstraňuje rez, vodní a močový kámen, plísně a jiné nečistoty. Působí nad i pod vodní hladinou. Toalety a pisoáry udržuje  bílé a bez usazenin. Zanechává zářivý lesk a svěží vůni.

Návod k použití:
Přípravek naneste rovnoměrně pod okraj toaletní mísy, pisoáru nebo jiné sanitární keramiky, nechte několik minut působit a poté spláchněte vodou. V případě potřeby dočistěte toaletním kartáčem. Výsledkem je hygienicky čistá a příjemně vonící toaleta, pisoár nebo další sanitární keramika.

Bezpečnost a první pomoc

VAROVÁNÍ

GHS07-55F

H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/ obličejový štít
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305 + P351 +P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce ploch
Záruka: 2 roky