Senso Boards - cvičební pomůcka na stabilitu

Kód: 3645
499 Kč
14 pracovních dní

Terapeutická pomůcka pro rozvoj senzomotoriky a propriocepce.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis

Perfektní terapeutická pomůcka, určená pro příznivý rozvoj senzomotoriky a propriocepce, je významným a důležitým činitelem pro účinné zkrácení času rekonvalescence po úrazu kotníků a kolen. Cvičení na Senso-Boards příznivě a výrazně přispívá k ochraně dolních končetin před poškozením a  zraněním.

NYNÍ  S VYLEPŠENÝMI TVARY A NOVÝMI PIKTOGRAMY PRO SNADNĚJŠÍ ORIENTACI PŘI CVIČENÍ.

Cvičení na balančních deskách Senso-Boards:

 • Významně přispívá k rozvoji senzomotoriky a propriocepce.
 • Působí jako efektivní prevence zranění nejen kotníků a kolen ale i dalších tělesných segmentů.
 • Zkracuje dobu rekonvalescence po sportovních i nesportovních úrazech. Především po úrazech kotníků a kolen, jako jsou distorze hlezenního kloubu nebo stavy po plastice předního zkříženého vazu v koleni.
 • Přináší posílení nejen svalů a šlach chodidla ale zároveň celého posturálního systému.

K hlavním funkcím cvičení na balančních deskách Senso-Boards patří:

 • Stabilizace patní části nohy se všemi svými klouby (jako jsou například hlezenní, subtalární, Chopartův).
 • Stimulace svalů střední části plosky.
 • Mobilizace prvního (tj. palcového) paprsku.

Nejčastější indikace pro cvičení na balančních deskách Senso-Boards:

 • Nedostatečná úroveň senzomotoriky a propriocepce, vedoucí k pocitu nestability při pohybu nebo k nedostatečně provedenému pohybovému úkolu, který je jednou z podmínek pro podání kvalitního sportovního výkonu.
 • Stavy po distorzích hlezenního kloubu.
 • Stavy po plastice ACL (předního zkříženého vazu).
 • Valgózní nebo varózní postavení paty (vbočená nebo vybočená pata).
 • Planovalgózní postavení nohy (kombinovaná vada - plochá a vbočená noha).
 • Porucha rovnoběžného postavení prvního a pátého paprsku v opoře (varózní nebo valgózní postavení přednoží).
 • Bolestivý, málo pohyblivý palec nohy (Hallux rigidus).
 • Mobilizace při blokádě drobných kloubů nohy.

Výhody balančních desek Senso-Boards:

 • Cvičení na deskách Senso-Boards je přes svoji vysokou efektivitu jednoduché a nepotřebuje, na rozdíl od mnoha jiných terapeutických pomůcek, stálý dozor a instruktáž od trenéra nebo terapeuta. 
 • Provádění cvičení na deskách Senso-Boards je málo náročné na cvičební prostor, lze proto cvičení snadno realizovat například v domácích podmínkách, šatnách, kabinách před utkáním a závody nebo i v odbavovací hale při čekání na odlet letadla.
 • Balanční desky Senso-Boards jsou pro svůj malý rozměr a nízkou hmotnost (14cm x 14cm x 2,2cm, 360g) velmi dobře skladovatelné. Lze je tedy mít stále po ruce, aniž by překážely v interiéru domova nebo hotelu. Senso-Boards se pohodlně vejdou do každé sportovní tašky, batohu nebo batůžku.
 • Rozměry a hmotnost balančních desek Senso-Boards ocení i sportovní týmy při svých cestách na soustředění, utkání nebo závody. Celková hmotnost a rozměry sady Senso-Boards pro celý tým se totiž rovná rozměrům a hmotnosti několika málo kusů balančních pomůcek jiných konceptů. 
 • Balanční desky Senso-Boards jsou vyrobeny z přírodního materiálu - bukového dřeva, které zajišťuje optimální úroveň lability pomůcky, dlouhou trvanlivost, příjemný pocit při používání “naboso”, sympatický přírodní vzhled a v neposlední řadě velmi nízkou ekologickou zátěž pro životní prostředí.
 • Balanční desky Senso-Boards jsou čistě českým výrobkem, vyrobeným na českém území z českých materiálů.
 • Balanční desky Senso-boards potěší svoje uživatele přijatelnou a velmi přátelskou cenou, v porovnání s jinými, především zahraničními koncepty.

Zásady bezpečnosti při cvičení s pomůckou SENSO-BOARDS:

 1. Pečlivě zvolte a zkontrolujte povrch, na kterém budete cvičení provádět. Doporučeny jsou takové povrchy, které zajišťují dostatečnou míru ochrany proti uklouznutí. Povrch dále musí být rovný a suchý.
 2. Zajistěte si dostatečný cvičební prostor, ve kterém nehrozí riziko pádu na ostré předměty nebo hrany.

Základy cvičení s pomůckou SENSO-BOARDS:

 1. Na pomůcce je v průběhu cvičení umístěna vždy pouze jedna dolní končetina.
 2. Cvičení je realizováno vždy současně na obou částech pomůcky, přičemž různé varianty vzájemného umístění desek mění obtížnost a funkci cvičení.
 3. Desky umístěte na podložku v maximální vzdálenosti od sebe ale za předpokladu, že na jedné desce je položena celá pata a na druhé desce přední část nohy včetně základního kloubu palce, základního kloubu malíku a celé prsty.
 4. Nejdříve provádějte ta cvičení, při kterých je labilní deska umístěna pod patou a stabilní deska pod přední částí nohy s tím, že podélné osy lamel obou desek jsou umístěny rovnoběžně s podélnou osou chodidla. Pro změnu obtížnosti a funkce cvičení můžete labilní desku pod patou pootočit tak, že podélná osa její středové lamely povede šikmo pod úhlem 45 stupňů vůči podélné ose chodidla (tzn., že roh labilní desky bude směřovat do středu té hrany stabilní desky, která zaujímá kolmou polohu vůči podélné ose chodidla). Je žádoucí postupně při cvičení využít obě možné šikmé polohy labilní desky (tzn., že podélná osa lamely labilní desky povede zevnitř ven i naopak).
 5. Dále můžete zvýšit obtížnost i změnit zaměření cvičení umístěním labilní desky pod přední část nohy a následně opět pootočit labilní desku tak, že její lamela povede šikmo, taktéž zevnitř ven i naopak.
 6. Cvičení začínejte tak, že jednu nohu umístíte na desky Senso - Boards a špičkou druhé nohy se současně opírejte o podložku, přičemž zachováte stejnou vzdálenost boků od podložky. Zaujměte stabilní a zároveň relaxovaný postoj. Oddalte opěrnou nohu od podložky a drobnými pohyby nohy umístěné na deskách reagujte na změny polohy labilní části tak, aby hrany labilní desky nepřišly do styku s podložkou. Výchylky zatížené nohy nekompenzujte pohyby trupu nebo paží. Snažte se zachovat stabilní polohu celého těla. Prsty zatížené nohy jsou po celou dobu cvičení relaxované, palec se dotýká desky po celé svojí délce.
 7. V případě, že nejste schopni docílit stabilní polohu těla ve stoji na jedné noze, snižte obtížnost cvičení tím, že budete cvičení realizovat v tzv. sedostoji (tj. sed, při kterém je poloha kyčlí vzhledem k podložce výš než postavení kolen - např. sed na hraně stolu).
 8. Po nácviku stabilního stoje na jedné noze dále postupně zvyšujte obtížnost cvičení přidáváním dalších pohybů (podřepy na stojné noze, zanožování, přednožování, unožování nestojné nohy, apod.)
 9. Cvičení provádějte po dobu cca 30s, v několika sériích. Procvičte postupně obě nohy. Cvičení lze provádět každodenně.
 10. Cvičení realizujte nejlépe po předchozí instruktáži od odborného terapeuta nebo trenéra, případně pod jeho vedením.
 11. Pro cvičení využívejte návodná videa, která jsou umístěna na této stránce.

Technická specifikace:

Terapeutická pomůcka Senso - Boards se skládá ze dvou desek, z nichž jedna je stabilní a jedna labilní. Po okrajích stabilní desky jsou umístěny dvě rovnoběžné lamely, prostředkem labilní desky vede jedna lamela.

 • Rozměr: 14cm x 14cm x 2,2cm
 • Hmotnost: 360g
 • Materiál: Přírodní bukové dřevo

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Cvičení na nohy
Hmotnost: 0.1 kg

Jak používat Senso board? Je to jednoduché...